FAQs Complain Problems

बकैया गाउँपालिकामा स्थायी ठेगाना भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम।