FAQs Complain Problems

Flash News

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन ,२०७९ ७९-८० 07/21/2022 - 16:42 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 07/22/2021 - 13:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/26/2019 - 14:32 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६।०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय - पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 12:50 PDF icon अपाङ्गता.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 09:44 PDF icon सम्पति कर २०७५-compressed.pdf
बकैया गाउँपालिकाबाट कर तथा गैरकर राजश्‍व लगाउने उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/19/2018 - 09:06 PDF icon गैरकर राजस्व २०७४-compressed.pdf
बकैया गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 09:13 PDF icon टोल बिकास कार्यविधी.pdf
बकैया गाउँपालिकाको शिक्षा कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 09:11 PDF icon बकैया गाउँपालिकाको शिक्षा कार्यविधी, २०७५.pdf
बकैया गाउँपालिकाको सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी ७५/७६ 10/18/2018 - 10:20 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
बकैया गाउँपालिकाको व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका ७५/७६ 10/18/2018 - 10:20 PDF icon व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका.pdf

Pages