FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन लागि मेशिन र गाडि भाडाको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Invitation for online bids.

Invitation for online bid.

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र (टेण्डर) आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: