FAQs Complain Problems

Flash News

७९-८०

बजेट कार्यक्रम आ.व. २०८०/०८१

दस्तावेज: 

चालु आ.व. २०७९/०८० को वित्तीय प्रगती सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना।

बकैया गाउँपालिकाको नगर प्रहरी विधेयक,२०८० को लागि राय सूझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

बकैया गाउँपालिका गाउँ सभाको नवौं अधिवेशन सम्बन्धमा।