FAQs Complain Problems

Flash News

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

invitation for online bid.

८०/८१ 05/07/2024 - 08:48

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक पकाशित सूचना।

८०/८१ 04/29/2024 - 16:22 PDF icon सिमात सुचना.pdf

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 04/29/2024 - 16:20

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 04/29/2024 - 16:20

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/27/2024 - 15:17

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/26/2024 - 11:16

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/22/2024 - 19:52 PDF icon 5x17 Bakaiya gapa (2).pdf

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/19/2024 - 16:24

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 03/15/2024 - 11:57 PDF icon sunachuri khahare pdf uploadable.pdf

क्याटलग सपिङ् विधिद्वारा ट्राक्टर खरिदको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 02/21/2024 - 10:36 PDF icon Specification of Tractor.pdf

invitation for online re - bid.

८०/८१ 01/26/2024 - 16:36

Invitation for online bids.

८०/८१ 01/16/2024 - 16:14

invitation for online bids.

८०/८१ 01/08/2024 - 13:32

invitation for online bids.

८०/८१ 12/20/2023 - 12:46

Invitation of online bids.

८०/८१ 12/05/2023 - 12:08

Invitation for bid.

८०/८१ 11/22/2023 - 17:13

Invitation for Online bids.

८०/८१ 11/08/2023 - 12:31

Invitation for online bid.

८०/८१ 11/07/2023 - 12:39

invitation for online bids.

८०/८१ 10/11/2023 - 15:15

Invitation for online bid.

८०/८१ 09/05/2023 - 11:34 PDF icon 4X18 BAKAIYA RURAL MUNICIPALITY.pdf

Invitation for bid.

८०/८१ 08/16/2023 - 11:48

Invitation for re-bid.

८०/८१ 08/15/2023 - 13:00

विद्युतीय खुल्ला बोलपत्र माध्यमद्वारा ब्याकह्वो लोडर खरिदको ठेक्का आव्हान सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 07/21/2023 - 11:23 PDF icon Backhoe Loader.pdf

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन लागि मेशिन र गाडि भाडाको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७९-८० 05/21/2023 - 11:30

Invitation for online bids.

७९-८० 05/17/2023 - 13:48

Invitation for online bid.

७९-८० 05/03/2023 - 13:40

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र (टेण्डर) आव्हानको सूचना।

७९-८० 04/18/2023 - 19:37 PDF icon CamScanner 04-18-2023 17.52.pdf

invitation of re-bid.

७९-८० 04/11/2023 - 14:25

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का पुन: आव्हानको सूचना

७९-८० 03/29/2023 - 19:24 PDF icon giti notice third.pdf

Invitation for online bids.

७९-८० 03/13/2023 - 15:51

Invitation for online bid

७९-८० 02/28/2023 - 09:57

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र (टेण्डर) आव्हानको सूचना।

७९-८० 02/24/2023 - 00:00 PDF icon छ्यासे खोला उत्खनन.pdf

invitation for bids.

७९-८० 02/21/2023 - 06:33 PDF icon CamScanner 02-20-2023 14.24.pdf

Invitation for online bids.

७९-८० 02/17/2023 - 12:41

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

७९-८० 02/12/2023 - 21:58

ढुङ्गा , गिट्टी , बालुवा , ग्राभेल आदि जस्ता नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 01/30/2023 - 22:28 PDF icon giti baluwa notice (1).pdf

Invitation for electronic bids.

७९-८० 01/29/2023 - 13:19

ढुङगा,गीटी, बालुवा, ग्राभेल आदी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रि गर्ने सम्बन्धि सूचना

७९-८० 01/05/2023 - 16:35 PDF icon SUKAURA TENDER (1).pdf, PDF icon HIRAMUNI TENDER (1).pdf

Invitation for online bid.

७९-८० 12/19/2022 - 12:03

Invitation for electronic Re-bid.

७९-८० 12/18/2022 - 11:52 PDF icon moterbike.pdf

Invitation for Online bids.

७९-८० 11/29/2022 - 11:41 PDF icon 5x14 bakaiya gapa.pdf

Invitation for online bid.

७९-८० 10/23/2022 - 09:44

Invitation for electronic bid.

७९-८० 10/21/2022 - 06:34

स्टेश्‍नरी तथा मसलन्द सामाग्रीहरु खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

७९-८० 10/18/2022 - 12:40 PDF icon proc.ofgoods_sealed_quotation final .pdf

Invitation for online bid.

७९-८० 10/10/2022 - 00:00

Invitation for electronic bid.

७८/७९ 02/26/2022 - 09:19 PDF icon BAKAIYA GAUPALIKA_5X11_NAMASTE ADVERTISING_25 FEB 2022.pdf, PDF icon BAKAIYA GAUPALIKA_5X11_NAMASTE ADVERTISING_25 FEB 2022.pdf

Invitation for Online bids.

७८/७९ 02/25/2022 - 00:00 PDF icon 5x16_Notice Namaste@ bakaiya GP.pdf

Invitation for electronic bid.

७८/७९ 02/10/2022 - 16:19

Invitation for electronic bid.

७८/७९ 12/26/2021 - 12:51

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु खरिदको लागि पुन: ठेक्का प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 12/17/2021 - 11:38 PDF icon सूचना २०७८।०९।०१.pdf

Invitation for electronic bids.

७८/७९ 12/06/2021 - 12:45 PDF icon Bakaiya Rural Muncipality Notice 4x12cc.pdf

Invitation for electronic bid.

७८/७९ 11/12/2021 - 19:41 PDF icon Suchana For Newspaper 2078-7-26.pdf

हेभी इक्युपमेन्ट भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 09/10/2021 - 00:00

Invitation for electronic bid.

७७/७८ 06/13/2021 - 21:42

Invitation for electronic bid.

७७/७८ 06/13/2021 - 12:26

Invitation for electronic bid.

७७/७८ 06/01/2021 - 18:37

Invitation for bid

७७/७८ 05/09/2021 - 09:29

Invitation for electronic bids.

७७/७८ 04/30/2021 - 14:20

Invitation for online bids

७७/७८ 03/13/2021 - 09:21

Invitation for electronic bid.

७७/७८ 02/23/2021 - 11:24

Invitation for electronic bids.

७७/७८ 02/21/2021 - 20:47

Invitation for online bids

७७/७८ 12/18/2020 - 10:43

Invitation for electronic bids

७७/७८ 12/13/2020 - 12:15 PDF icon Notice.pdf

Invitation for electronic bids

७७/७८ 12/07/2020 - 13:49 PDF icon BAKAIYA RURAL MUNICIPALITY (2).pdf

डेस्कटप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डंगोल डिभाइस र स्क्यानर खरिदका लागि विद्युतीय माध्यम(E-bidding) बाट सिलबन्धि दरभाउपत्र(SQ) आव्हानको सुचना।

७७/७८ 11/09/2020 - 13:35

Invitation For Bid

७७/७८ 10/20/2020 - 11:00 PDF icon bakaiya 2 notice.pdf

Invitation For Bids

७७/७८ 10/20/2020 - 10:36 PDF icon bakaiya municipality.pdf

Invitation For Bid

७७/७८ 10/12/2020 - 12:06

Invitation For Bid

७७/७८ 10/09/2020 - 12:13 PDF icon Bakaiya Rural Municipality.pdf

हेभी इक्यूपमेन्ट भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 09/10/2020 - 12:52

घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेसन गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 09/09/2020 - 18:37

Invitation for bid.

७६/७७ 06/02/2020 - 12:37 PDF icon Suchana For Newspaper 2077-2-20.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि विद्युतीय माध्यम(E-bidding) बाट पुन: सिलबन्धि दरभाउपत्र(SQ) आव्हानको सुचना

७६/७७ 05/25/2020 - 11:26 PDF icon Suchana For Newspaper 2077-2-13.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि विद्युतीय माध्यम(E-bidding) बाट सिलबन्धि दरभाउपत्र(SQ) आव्हानको सुचना

७६/७७ 05/08/2020 - 08:18

Invitation for bid

७६/७७ 04/24/2020 - 09:39 PDF icon Suchana For Newspaper 2077-1-12.pdf

Invitation for bid

७६/७७ 03/03/2020 - 12:33

विधुतीय सामाग्री सप्लाई कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/26/2020 - 18:16

Invitation for bid.

७६/७७ 02/14/2020 - 15:53 PDF icon bakaiya rural municipality suchana.pdf

Invitation for bid.

७६/७७ 01/12/2020 - 12:40

INVITATION FOR BID

७६/७७ 12/05/2019 - 13:27 PDF icon Suchana For Newspaper Building and Road(1).pdf

Invitation for bid.

७६/७७ 11/28/2019 - 18:01 PDF icon Suchana For Newspaper ward building 9 & 10-converted.pdf

Invitation for bid

७६/७७ 11/14/2019 - 15:38

हाइब्रिड पावर ब्याकअप सिष्टम खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 10/18/2019 - 11:54

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/10/2019 - 17:45

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 04/10/2019 - 13:20

विधुतीय बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सुचना।

७५/७६ 03/04/2019 - 19:37 PDF icon Notice.pdf

वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा विद्युतीय सामाग्री सप्लाइ कार्यको बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 01/14/2019 - 12:06 PDF icon tender notice published.pdf

ढुङ्गा गिट्टी लगायत नदि जन्य उपजको संकलन तथा बिक्रि सम्‍बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 12/13/2018 - 15:03

गाउँपालिकाको अस्थायी भवन निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 09/14/2018 - 12:15

औषधी खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 05/29/2018 - 21:27

हाइब्रीड पावर ब्याकअप सिस्टम खरीद सम्बन्धि सिलबन्धी दरभाउपत्र अाब्हानको सुचना

७४/७५ 02/18/2018 - 15:52 PDF icon Tender Notice of bakaiya.pdf

Double cab 4 wd जीप काे प्राविधिक स्पेशीफिकेशन

७४/७५ 02/18/2018 - 08:42 PDF icon 4wd jeep.pdf

माेटरसाइकल खरिदकाे प्राविधिक स्पेशिफिकेसन

७४/७५ 02/18/2018 - 08:37 PDF icon motorcycle spesification of bakaiya.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 02/18/2018 - 08:15 PDF icon सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना