FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का पुन: आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for online bids.

Invitation for online bid

आ.व. २०७९/०८० को लागि ढुङ्गा, गिटि, बालुवा , ग्राभेल आदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलन र बिक्रीको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र (टेण्डर) आव्हानको सूचना।