FAQs Complain Problems

यस बकैया गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७६।२।१४ गते विज्ञापन गरिएको विभिन्न पदहरुको परीक्षा विशेष कारणवश मिति २०७६।३।८ बाट मिति २०७६।३।१२ गते लाई सारिएको जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: