FAQs Complain Problems

७५/७६

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा।

बकैया गाउँपालिकाको आ.व २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्वतले पारित । (पाँचौ गाउँ सभाका केहि झलकहरु)

यस बकैया गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७६।२।१४ गते विज्ञापन गरिएको विभिन्न पदहरुको परीक्षा विशेष कारणवश मिति २०७६।३।८ बाट मिति २०७६।३।१२ गते लाई सारिएको जानकारी गराइन्छ।